pomiar objętości cieczy
Reklama

Gdzie wykonuje się pomiar objętości cieczy?

Różne ciecze mogą posiadać różne objętości. Wiedza na ten temat jest kluczowa w wielu obszarach przemysłu. Kiedy najczęściej przeprowadza się pomiar objętości cieczy?

Czym jest pomiar objętości cieczy?

Pod pojęciem takim jak pomiar objętości cieczy znajduje się czynność, której celem jest dokonanie pomiaru objętości cieczy w danym miejscu, na przykład zbiorniku. Badania te mogą odnosić się również do przepływów cieczy przez dany obszar, na przykład w rurach. Aktualnie pomiar objętości cieczy prowadzony jest w wielu dziedzinach przemysłu – tam, gdzie uzyskanie informacji o tej wartości jest kluczowe dla prawidłowego prowadzenia prac, a także dla bezpieczeństwa instalacji, pracowników. Zatem, gdzie najczęściej wykonuje się takie pomiary? W jaki sposób są one dokonywane? Zapraszamy do sprawdzenia!

Kiedy najczęściej prowadzi się pomiar objętości cieczy?

Pomiary objętości cieczy prowadzone są w różnych zakładach, między innymi w gospodarce komunalnej, w zakładach prywatnych.

Najczęściej wykonywane są one w poniższych gałęziach przemysłu:

  • przemysł wydobywczy
  • przemysł spożywczy
  • przemysł farmaceutyczny
  • przemysł kosmetyczny
  • przemysł celulozowy
  • gospodarka komunalna

Dokonywane wtedy pomiary dotyczą nie tylko wody, ale również innego rodzaju cieczy, na przykład mogą być to ścieki, produkty spożywcze o płynnej formie, substancje używane do dezynfekcji, składniki kosmetyków i leków, masy celulozowe, szlamy. Właściwy dobór odpowiednich mierników umożliwia wtedy dokładne uzyskanie informacji o konkretnych przepływach oraz objętości cieczy – nawet jeśli ma ona duże ciśnienie, wysoką temperaturę, jest gęsta, ma w sobie mniejsze lub większe ciała stałe.

Jak wykonuje się pomiar objętości cieczy?

Aby przeprowadzić pomiar objętości cieczy, konieczne jest wybranie odpowiedniego typu miernika. Dzisiaj w użyciu znajdują się różne mierniki do cieczy – zarówno te stosowane już od wielu lat, jak i bazujące na nowoczesnych technologiach, które gwarantują jeszcze większą dokładność pomiarów nawet tych cieczy, które są problematyczne. Najtańsze mierniki to te wyróżniające się konstrukcją mechaniczną – wyposażone są w odpowiednie elementy mechaniczne powodujące pomiar przepływów. Bardziej zaawansowany pomiar objętości cieczy może odbywać się na bazie technologii radaru falowego, ultradźwięków czy mierników elektromechanicznych. Dobór właściwego miernika ma wtedy kluczowe znaczenie dla wykonania niezawodnych pomiarów. Warto zatem skorzystać z pomocy specjalistów, aby dopasować takie metody pomiarowe, które dadzą najlepsze rezultaty.

You may also like...